Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Søllerød American Football Club.

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er at udvide bestyrelsen, sikre generalforsamlingens mandat til at bestyrelsen må kompensere frivillige organisatoriske kræfter i klubben på linje med frivillige sportslige kræfter, valg af professionel revisor og sidst - men absolut ikke mindst: modernisering af vedtægterne, så de stemmer overens med klubbens virkelighed.

Den ekstraordinære generalforsamling vil finde sted på Rundforbi Stadion d. 20.december kl. 19.00.

Vel mødt!

Indkaldelse og dagsorden

Forslag til nye vedtægter