Erri Byg gentegner sponsorat for 2019

Erri.png

Endnu en sponsor er på plads for 2019, og vi kan officielt melde ud at Erri Byg ApS har valgt at gentegne, samt udvide, deres aftale med Søllerød Gold Diggers.

“Søllerød Gold Diggers er en familie, et sted der er rart at komme. De sidste par år som sponsor har været en fornøjelse, og det er fantastisk at føle, at man kan bidrage til den udvikling der sker i klubben. Jeg glæder mig til et yderst spændende 2019.” - udtaler ejer af Erri Byg ApS Daniel Erri Mortensen.

Vi takker for det gode samarbejde, og glæder os til en endnu et år.

Materiale ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

i Søllerød Gold Diggers

Onsdag den 12. december 2018 kl. 20.30 på Rundforbi Idrætsanlæg, Egebækvej 118, 2850 Nærum 

Jf. §7 i klubbens vedtægter fremsendes hermed endelig dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Behandling af indkomne forslag

  • Forslag 1: Ændring af revisor fra Vedbæk Revision til intern revision af Ken Ryttersgaard Stabel. Dette forslag forventes at skabe en besparelse på kr. 9.000 årligt.

  • Forslag 2: Forøgelse af kontingent for cheerleading med henblik på deltage i konkurrencer i 2019. Det foreslås at kontingentet ændres fra nuværende kr. 1.800 årligt til kr. 2.400 årligt. Der fastholdes halvårlige opkrævninger.

  • Forslag 3: Ændring i klubbens vedtægter § 11 Bestyrelse – valg.

-          Nuværende ordlyd:

§ 11 BESTYRELSE – VALG
·      Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
·      Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
·      De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
·      Bestyrelsen består af en formand, 4-8 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges af den ordinære generalforsamling. Alle medlemmer af bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
·      Efter den ordinære generalforsamling eller på førstkommende møde konstituerer bestyrelsen sig med minimum næstformand og kasserer.
·      På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen tages der ligeledes stilling til om bestyrelsessuppleanter fast skal indkaldes til at deltage i bestyrelsens møder i valgperioden og om disse i givet fald har taleret.

-          Ændringsforslag:

§ 11 BESTYRELSE – VALG
·      Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
·      Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
·      De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
·      Bestyrelsen består af en formand, 4-8 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges af den ordinære generalforsamling. Formanden vælges for 2 år. To bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ved hver ordinær generalforsamling.  Øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
·      Efter den ordinære generalforsamling eller på førstkommende møde konstituerer bestyrelsen sig med minimum næstformand og kasserer.
·      På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen tages der ligeledes stilling til om bestyrelsessuppleanter fast skal indkaldes til at deltage i bestyrelsens møder i valgperioden og om disse i givet fald har taleret.

3.       Evt.

Stemmeret på generalforsamlingen defineres af vedtægternes §7. Følgende har stemmeret: Aktive medlemmer der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingentrestance og forældre eller værge til aktive medlemmer under 18 år. Der udleveres én stemme pr. aktivt medlem. Bestyrelsesmedlemmer der ikke er omfattet af ovenstående har ligeledes stemmeret i egenskab af deres medlemskab af bestyrelsen.

SGD Shoppen webshop officielt åben!

SGD_Primary.Logo.CMYK.LARGE.png

Efter flere måneders hårdt arbejde er det nu endelig blevet tid. Lørdag den 8. december 10.00 markerer en ny tid for SGD Shoppen, der de seneste år har varetaget salg af tøj og merchandise til medlemmerne i Søllerød Gold Diggers. For at kunne følge med tiden, og den stigende efterspørgsel, blev idéen om en webshop hurtigt et projekt som SGD Shoppen ønskede at få stablet på benene hurtigst muligt.

Camilla Spinoza, bestyrer af SGD Shoppen udtaler følgende til sgdfootball.dk: “Vi har ønsket at gøre det nemmere for vores medlemmer, både i bestillingsprocessen og betalingsprocessen. Derudover muliggør webshoppen at vi kan tilbyde medlemmerne et bedre overblik og et langt større sortiment. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for at få frie rammer og blive stolet på i forbindelse med opbygning af SGD Shoppen.”

Bestyrelsen i Søllerød Gold Diggers vil gerne takke Camilla for hendes store arbejde med SGD Shoppen, og håber at det nye initiativ bliver en succes.

Vi erklærer hermed den nye webshop for officielt åben - den kan findes på www.sgdshoppen.dk

SGD indgår samarbejde med Unisport!

unisport.png

2018 var et spændende år for organisationen i Søllerød Gold Diggers. Et af tiltagende der blev sparket i gang i 2017 var SGD Shoppen. Denne har taget fart i 2018, og sørger dagligt for, at medlemmer i Søllerød Gold Diggers er iført sort og guld.

Det er med stor glæde at SGD Shoppen, ved Søllerød Gold Diggers, har indgået et samarbejde med Unisport, der gør at SGD i fremtiden kan købe og iføre sig SGD-produkter fra NIKE.

Samarbejdet med Unisport er utroligt spændende, da Søllerød Gold Diggers er den første “ikke traditionelle” europæiske fodboldklub de tager ind. NIKE bliver som leverandør af sportsbeklædning, alt fra baselayer til sneakers, med til at styrke identiteten og produktet som SGD kan tilbyde medlemmerne.

“Vi blev meget begejstret da SGD først kontaktede os omkring samarbejdsmuligheden. Søllerød Gold Diggers fremstår som en professionel og hårdtarbejdende organisation, værdier vi fra Unisport ønsker at identificere os med. Jeg har selv en fortid i flag football, og det er imponerende at se hvor langt både flag, tackle og cheerleading er nået siden jeg var en del af sporten for 15 år siden. Vi fra Unisport glæder os til et fantastisk samarbejde, og vil gøre vores bedste for at bidrage til at alle klubbens medlemmer ser skarpe ud fra de yngste til de ældste.” - udtaler Mikkel Sass, Team Sales & Lifestyle Category Manager hos Unisport A/S.

“Vi er ekstremt begejstret for at have fået en aftale i stand med Unisport. Unisport er nordens største leverandør af sportsbeklædning til fodbold, og vi håber at vi kan være frontfigur på et nyt marked. Amerikansk fodbold, flag football og cheerleading er sportsgrene hvor udstyret skal være i top, og vi ved at vi med Unisport som samarbejdspartner kan levere top lækre produkter, nærmest fra dag til dag. Stort tak til Camilla Spinoza, der gør et kæmpe arbejde for SGD Shoppen, og til drengene fra Unisport der har været meget professionelle i hele dialogen. Jeg glæder mig til samarbejdet.” - udtaler sportsdirektør Casper Reinhardt til sgdfootball.dk.

Allerede imorgen 10.00 lancerer SGD Shoppen deres nyeste webshop for medlemmer, og det vil her igennem, allerede, være muligt at bestille de fleste nye produkter fra NIKE.

nike_swoosh_logo_black.png

Pressemeddelelse: Kronborg Knights trækker sig fra NL

SGD_Primary.Logo.CMYK.LARGE.png

Det er med stor ærgelse at vi idag blev informeret om at Kronborg Knights (Helsingør) har måtte trække sig fra National Ligaen. Vi vil gerne starte med at udtrykke stor sympati for klubben, der fortjener alt respekt for det program de den seneste årrække har fået stablet på benene. Deres produkt for de helt unge i sporten er blandt det absolut bedste, og fremtiden er meget lys oppe nordpå.

Med ovenstående sagt, er der opstået en stor mængde larm på de sociale medier omhandlende enkeltpersoner og Søllerød Gold Diggers indirekte påvirkning på den nuværende situation i Kronborg Knights. Vi i Søllerød Gold Diggers finder det ærgerligt at enkelte individer, udøvere af sporten, personligt direkte eller indirekte skal udstilles for deres beslutning. Derudover betvivles deres loyalitet, en loyalitet der ikke blev betvivlet da de selvsamme spillere i 2016 og 2017 valgte at forlade SGD for at være medlemmer i Kronborg Knights. Holdingen i Søllerød Gold Diggers er, at vi som forening tilbyder medlemmerne et produkt, og at det er vores ansvar at give medlemmerne mest muligt for deres kontingentpenge. Folk køber nu engang det produkt de ønsker, såfremt muligt. Det skal siges at Copenhagen Towers i en årrække nu har kunnet tilbyde Europæiske oplevelser, oplevelser der er meget få af i vores sportsgren. Derfor hørte Joachim Christensen, nuværende Towers spiller og kaptajn på A-landsholdet, heller ikke et ondt ord fra SGD da han i 2017 valgte Towers-produktet over SGD. Ligeledes har Simon van der Stelt i år taget selv samme tur, og vil i 2019 tørne ud i lilla. Ydermere kan man så tvivl ved om Hjalte Froholdt idag havde været hvor han er, hvis ikke han allerede i en tidlig alder havde foretaget selvstændige valg med henblik på at optimere hans udvikling. Fastholdelse er en stor del af foreningslivet, og der tales altid om rekruttering af nye medlemmer. Opfattelsen i Søllerød Gold Diggers er dog at hvis din fokus ligger på fastholdelse af eksisterende medlemmer, og at gøre produktet bedst muligt for disse, så vil man langsomt men roligt have et produkt der er attraktivt og givende for sporten. Som forening er medlemspolitikken, at alle der anerkender klubbens vedtægter og ellers agerer inden for de rammer der er sat, er velkommen som medlemmer. Alternativt kan man søge at ændre disse ved at gøre en aktiv indsats i foreningslivet, eller søge nye græsgange hvor det ønskede produkt tilbydes.

Senest er Søllerød Gold Diggers blev beskyldt for aktiv rekruttering. Hvad folk døber konceptet må være op til individet, men hvis et potentielt medlem viser interesse, så får de alle samme behandling. De informeres og oplyses om klubben, enten ved etablering af dialog initieret af medlemmet, eller en dialog initieret af træner/leder med henblik på at sikre at spillere ikke tabes i sporten f.eks. ved manglende mulighed for at stille hold. SGD lover aldrig spilletid, og alle potentielle medlemmer informeres om, at de på lige vilkår med eksisterende medlemmer har mulighed for at kæmpe sig til spilletid. I SGD har fokus i mange år været trænere, trænere der er med til at forbedre produktet. Vi fra SGD har senest mistet en træner til Amager Demons, en træner vi frit lod gå, men stadig spiller på vores NL hold, simpelhen fordi hans tilbud og udviklingsmuligheder som træner var bedre på Amager. Vi piver heller ikke når andre klubber skriver og ringer til vores ungdomsspillere med løfte om mere fremtidig spilletid. Heller ikke når kontaktklubben ikke overholder de af DAFF vedtagede regler for kommunikation vedrørende rekruttering. Vi har den seneste årrække tabt blot et enkelt ungdomsmedlem til en anden klub, et medlem der ikke befandt sig godt i den konkurrencekultur SGD ønsker at opbygge. Vi anser dette som et tegn på, at de er glade for det produkt de får, for du kan ikke rykke et medlem der ikke vil rykkes. SGD har ydermere i seneste høring ang. rekrutteringsregler, opstillet en alternativ model der sikrer økonomisk sikkerhed for klubberne og derved mulighed for produktudvikling, uden det hemmer den individuelle udøver.

I SGD kommer medlemmet altid først, og derfor har vi via denne platform valgt at give medlemmerne en mulighed for at komme med deres side af historien for at undgå diverse rygter. Medlemmerne har fået lov at besvare en række spørgsmål, som her deles helt ufiltreret.

1) Du valgte at skifte fra SGD til KK af hvilken årsag?

Christoffer Schalck - Jeg skiftede første gang til Søllerød fra Knights, da vi dengang i Knights blev udelukket fra deltagelse i slutspil og oprykning grundet missede dommeropgaver, jeg spillede et par sæsoner i SGD og rykkede tilbage til Knights da jeg skulle være far og gerne ville være tættere på hjem.

Alexander Schougaard - Jeg valgte at skifte fra SGD til KK af flere grunde, primært var dog ønsket om at udvikle mig som træner samtidig med at jeg kunne spille fodbold,. Og langt hen af vejen blev mine ønsker indfriet, desværre viste det sig at det ikke var muligt for mig at udvikle mig i Kronborg.

2) Du valgte at skifte fra KK tilbage til SGD af hvilken årsag?

Christoffer Schalck - Jeg har så valgt at skifte tilbage til SGD nu her, fordi jeg regner med det er et af mine sidste år som spiller og derfor gerne vil udnytte mit potentiale på højeste plan, og godt ville have muligheden for at spille i slutspil igen, det følte jeg ikke jeg kunne få i Knights med deres nuværende setup.

Alexander Schougaard - Jeg valgte at skifte tilbage til SGD da jeg har meget respekt for det arbejde klubben og trænerstaben laver, SGD er en klub hvor jeg får opbakningen og støtten til at udvikle mig. Vigtigst af alt så har SGD altid været en klub hvor der er plads til alle og hvor sammenholdet går på tværs af holdet.

3) Beskriv jeres version af processen af hele forløbet som folk kalder “rekruttering”?

Christoffer Schalck - Jeg har selv valgt at tage kontakt til SGD, en klub jeg har spillet i før, og har rigtig mange venner i, det er et personligt valg jeg har taget, og er ikke blevet rekruteret på nogen måde, så at folk skal skyde skylden på os og SGD for at det går ned af bakke for Knights er forkert, for der er en grund til vi har valgt at stoppe.

Alexander Schougaard - For mig er det ret simpelt, du kan ikke rekrutterer folk ud til en klub hvis de er glade for at være der hvor de er. Når det så er sagt så er jeg aldrig blevet kontaktet af nogle fra SGD vedr. Klubskifte. Jeg har selv valgt at skifte fordi KK ikke kunne give mig det jeg ville have. Hvis det handlede om at vinde en Mermaid Bowl havde jeg bare ventet til efter sommerpausen med at melde mig ind i en klub.

Søllerød Gold Diggers vil gerne understrege at de indtil d.d. har modtaget 3 tidligere medlemmer, og blot et enkelt nyt medlem. Vi ønsker Kronborg Knights alt held og godt i fremtiden!