Hossy Consult ny sponsor i SGD!

Hossy-Consult_final_logo_jpg.jpg

Det er med stor glæde, at vi kan meddele at Hossy Consult har valgt, at samarbejde med Søllerød Gold Diggers i 2019 sæsonen.
Hossy Consult har valgt at støtte en af klubbens mangeårige profiler, og vil i 2019 være at finde på skulderen af #23 Jimi Smidt Laursen.
Vi fra SGD, glæder os til et fantastisk år sammen med jer!

Hossy Consult tilbyder, kontoradministration, bogholderi og økonomisk rådgivning, både off site og on site så skulle I mangle en medspiller i jeres firma skal i endelig tage fat i Hossy Consult på tlf. 60630737.

Jimi Smidt Laursen i aktion under Mermaid Bowl 2015. Photo af 1st Down Photo

Jimi Smidt Laursen i aktion under Mermaid Bowl 2015. Photo af 1st Down Photo

K. Nyholm Gartnerservice fortsætter som hovedsponsor!

Anton Engelbrecht i aktion for U19 holdet i Junior Bowl 2018. Foto af: 1st Down Photo

Anton Engelbrecht i aktion for U19 holdet i Junior Bowl 2018. Foto af: 1st Down Photo

Det er med stor glæde at vi kan offentliggøre at vores hovedsponsor K. Nyholm Gartnerservice har valgt at fortsætte samarbejdet med Søllerød Gold Diggers. K. Nyholm indtog i 2018 SGD-hjelmen, og der vil logoet også være at finde i 2019 på alle klubbens hold.

“Vi er utrolig glade for at kunne fortsætte samarbejdet med K. Nyholm. De er en fantastisk støtte i klubben, som er at finde til stort set samtlige kampe på alle niveauer. Her taler vi virkelig en virksomhed som har samarbejde og team spirit som kerneværdier, og netop det er vi glade for at kunne være en del af.” - udtaler Casper Reinhardt til sgdfootball.dk

Den lokale virksomhed fra Rudersdal tilbyder en professionel løsning af jeres grønne opgaver. K. Nyholm Gartnerservice har mere end 18 års erfaring i bagagen og er en moderne virksomhed, der leverer individuelle løsninger af anlægsopgaver.

Du kan læse meget mere om dem på www.k-nyholm.dk

download.png

SGD sikrer kontrakt med eftertragtet quarterback!

Nick Rooney i aktion for Adams State Grizzlies!

Nick Rooney i aktion for Adams State Grizzlies!

Rygterne har været mange, og processen lang, men nu er alle detaljer endelig faldet på plads!
Søllerød Gold Diggers kan med glæde offentliggøre, at vi har skrevet kontrakt med quarterback Nick Rooney fra Adams State University.

Den eftertragtede quarterback havde flere andre tilbud fra både den bedste tyske liga og andre hold i Europa, men valgte i sidste ende at skrive kontrakt med SGD, og nu går turen altså til Danmark.
Valget på SGD og Danmark var bl.a. på baggrund af en sjov detalje. Det viste sig at Nicks far havde kendt den danske football legende Claus Elming i næsten 30 år, og at Nicks mor havde gået på high school med Claus, da han i sin tid var udvekslingsstuderende i Minnesota.

Nick har over de sidste to sæsoner for Adams State kastet for næsten 6000 yards på 19 kampe som starter, med imponerende 310 yards i gennemsnit pr kamp. Dertil fulgte 59 touchdowns i luften og yderligere 2 på jorden!

Før Adams State tørnede Nick ud for Rochester Community and Technical College, hvor han formåede at smadre stort set alle rekorder. Den dag i dag holder han stadig rekorder for flest kastede touchdowns, flest kastede yards og flest kastede touchdowns på en sæson for en spiller i NJCAA nogensinde. Han blev kåret til NJCAA all-american og MVP i finalen for det nationale mesterskab i 2015. I 2014 blev han i High School kåret til Minnesota Athlete of the Year.

Nick har i hele processen været utrolig rolig og professionel omkring det hele, og han glæder sig til aktivt at bidrage til udviklingen af klubbens talentfulde unge quarterbacks, og bidrage som træner på tværs af ungdomsafdelingen.

Vi glæder os meget til tage imod Nick, og håber at tilskuerne på Rundforbi Stadion vil give ham en varm velkomst når han til April løber på banen i #4.

DSC_0184.JPG

ZigNatur ny sponsor i SGD!

ZigNatur støtter eliten!

ZigNatur støtter eliten!

I januar måned kunne vi tilknytte endnu en sponsor i Søllerød Gold Diggers.

Det er med stor glæde at vi gerne vil byde velkommen i familien til ZigNatur.
ZigNatur er teamtræning og ledertræning der handler om handling, process og udvikling.
ZigNaturs styrke er at overføre hverdagens problemstillinger til øvelser og opgaver i naturen, hvis konsekvens efterfølgende sammenlignes med dagligdagens arbejdssituationer. Har man forstået den individuelle og kollektive adfærd, er kimen lagt til udvikling og varige resultater. Dette gør sig også gældende på footballbanen hvor den kollektive adfærd er kritisk for holdets resultater.

Vil du vide mere om ZigNatur, så læs mere på www.zignatur.dk eller kontakt dem og hør hvad de kan gøre for netop din virksomhed.

Velkommen til ZigNatur, vi glæder os til en fantastisk 2019 sæson.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Bestyrelsen i Søllerød Gold Diggers indkalder hermed, jf. §7-9 i foreningens vedtægter, til ordinær generalforsamling 2019.

Dato: Onsdag d. 27. Februar 2019
Tid: 19:00
Sted: Rundforbi Idrætsanlæg

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingentrestance. Forældre eller værge til aktive medlemmer under 18 år har stemmeret for deres barn/børn. Der udleveres én stemme pr. aktivt medlem.

Bestyrelsesmedlemmer der ikke allerede via ovenstående har stemmeret, har ligeledes stemmeret. Bestyrelsessuppleanter er ikke omfattet heraf.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen indkaldes med mindste 4 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside samt ved udsendelse af mail til medlemmerne. 

Kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænder seneste 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Er der indkommet forslag, fremsendes disse pr. mail til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 8 DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor

§ 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 15 og § 16.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er myndige og fyldt 18 år. Forældre/værge til medlemmer under 18 år er valgbare.